Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokai i ich użytkowników oraz weryfikacja ich stanu prawnego i faktycznego.
 • Bieżące rozliczanie mediów (woda i ciepło), w tym wszelkie kontakty z kontrahentami i usługodawcami.
 • Prowadzenie książki obiektu i innych niezbędnych dokumentów technicznych.
 • Bieżący nadzór nad usuwaniem wszelkich awarii i usterek w budynkach.
 • Obsługa informacyjna użytkowników lokali w sprawach dotyczących zarówno części wspólnych, jak i indywidualnych lokali.
 • Bezpośredni nadzór nad wszelkimi usługami wykonywanymi w obrębie nieruchomości (kontrola wykonywania umów od strony technicznej i finansowej).
 • Wyszukiwanie usługodawców i oferentów niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich prac związanych z bieżącą konserwacją, jak i przeprowadzeniem remontów i prac modernizacyjnych.
 • Organizacja zebrań rocznych Wspólnoty lub dodatkowych według indywidualnych potrzeb.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie elektronicznej.
 • Rozliczanie zobowiązań poszczególnych użytkowników lokali (w tym woda i ciepło).
 • Rozliczanie pożytków wspólnoty z nieruchomości wspólnej, opłat z tytułu kosztów zarządu, bieżącego utrzymania budynku, remontu, wywozu nieczystości, kanalizacji oraz innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i planów gospodarczych.
 • Gromadzenie bieżącej dokumentacji nieruchomości (uchwał, protokołów i umów) i wystawianie stosownych dokumentów użytkownikom lokali.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz a na podany adres wyślemy Ci ofertę

"Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami"

Twoja nieruchomość

Stan liczników Stan liczników Stan liczników
E-kartoteka E-kartoteka E-kartoteka
Zgłoś usterkę Zgłoś usterkę Zgłoś usterkę

Jeśli chcesz poprawnie zgłosić stan liczników musisz wypełnić wszystkie pola poniższego formularza.

Jeśli chcesz poprawnie zgłosić usterkę musisz wypełnić wszystkie pola poniższego formularza.