Finanse i kredyty

  • prowadzenie ewidencji księgowej w formie elektronicznej
  • rozliczanie zobowiązań poszczególnych użytkowników lokali (w tym woda i ciepło)
  • rozliczanie pożytków wspólnoty z nieruchomości wspólnej, opłat z tytułu kosztów zarządu, bieżącego utrzymania budynku, remontu, wywozu nieczystości, kanalizacji oraz innych opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i planów gospodarczych
  • gromadzenie bieżącej dokumentacji nieruchomości (uchwał, protokołów i umów) i wystawianie stosownych dokumentów użytkownikom lokali

Twoja nieruchomość

Stan liczników Stan liczników Stan liczników
E-kartoteka E-kartoteka E-kartoteka
Zgłoś usterkę Zgłoś usterkę Zgłoś usterkę

Jeśli chcesz poprawnie zgłosić stan liczników musisz wypełnić wszystkie pola poniższego formularza.

Jeśli chcesz poprawnie zgłosić usterkę musisz wypełnić wszystkie pola poniższego formularza.